Перейти до змісту

Загальний регламент про захист даних

Загальний регламент про захист даних (англ. General Data Protection Regulation, GDPR; Regulation (EU) 2016/679) — регламент в межах законодавства Європейського Союзу (ЄС) та Європейської економічної зони (ЄЕЗ) щодо захисту персональних даних усіх осіб у межах Європейського Союзу а також експорту персональних даних за межі ЄС і ЄЕЗ.

Регламент GDPR покликаний надати громадянам та резидентам ЄС контроль за їхніми персональними даними та спростити регуляторне середовище для ведення міжнародного бізнесу що досягається шляхом уніфікації регулювання в межах ЄС.

Перелік статей GDPR

GDPR містить одинадцять розділів, які стосуються

  • загальних положень,
  • принципів,
  • прав суб’єкта даних,
  • обов’язків контролерів та операторів даних,
  • регулювання процесів передачі персональних даних третім країнам,
  • діяльності наглядових органів,
  • співпраці між державами-членами,
  • засобів правового захисту,
  • відповідальності або штрафів за порушення прав,
  • а також різноманітні заключні положення.

ГЛАВА I Загальні положення

ГЛАВА II Принципи

ГЛАВА III Права суб'єкта даних

Секція 1 Прозорість і форми

Секція 2 Інформація та доступ до персональних даних

Секція 3 Виправлення та стирання

Секція 4 Право на заперечення та автоматизоване індивідуальне вироблення й ухвалення рішень

Секція 5 Обмеження

ГЛАВА IV Контролер і оператор

Секція 1 Загальні обов'язки

Секція 2 Безпека персональних даних

Секція 3 Оцінювання впливу на захист даних і попередня консультація

Секція 4 Співробітник з питань захисту даних

Секція 5 Кодекси поведінки та сертифікація

ГЛАВА V Передавання персональних даних до третіх країн або міжнародних організацій

ГЛАВА VI Незалежні наглядові органи

Секція 1 Незалежний статус

Секція 2 Компетенція, завдання і повноваження

ГЛАВА VII Співпраця і послідовність

Секція 1 Співпраця

Секція 2 Послідовність

Секція 3 Європейська рада із захисту даних

ГЛАВА VIII Засоби правового захисту, відповідальність і санкції

ГЛАВА IX Положення про спеціальні ситуації опрацювання

ГЛАВА X Делеговані акти та імплементаційні акти

ГЛАВА XI Прикінцеві положення