Перейти до змісту

ГЛАВА V. Передавання персональних даних до третіх країн або міжнародних організацій


Стаття 47. Зобов'язальні корпоративні правила

 1. Компетентний наглядовий орган затверджує зобов'язальні корпоративні правила відповідно до механізму послідовності, встановленого в статті 63, за умови, що вони:
  1. мають обов'язкову юридичну силу, їх застосовує і забезпечує їх виконання кожний зацікавлений член групи підприємств або групи підприємств, що здійснюють спільну господарську діяльність, в тому числі, їхні працівники;
  2. прямо надають суб'єктам даних права, як можна реалізувати, у зв'язку з опрацюванням їхніх персональних даних; і
  3. відповідають вимогам, встановленим у параграфі 2.
 2. Зобов'язальні корпоративні правила, вказані в параграфі 1, повинні чітко визначати принаймні:
  1. структуру та контактні дані групи підприємств або групи підприємств, що здійснюють спільну господарську діяльність, та кожного з їхніх членів;
  2. передавання даних чи низку актів передавання, у тому числі категорії персональних даних, тип опрацювання і його цілі, тип суб'єктів даних, що зазнали впливу, та визначення відповідної третьої країни чи країн;
  3. їхню обов'язкову юридичну природу, як внутрішню, так і зовнішню;
  4. застосування загальних принципів захисту даних, зокрема, цільове обмеження, мінімізацію даних, обмежені періоди зберігання, якість даних, захист даних за призначенням і за замовчуванням, законодавчу базу опрацювання, опрацювання спеціальних категорій персональних даних, заходи для гарантування безпеки даних і вимоги щодо наступних актів передавання до органів, що не пов'язані зобов'язальними корпоративними правилами;
  5. права суб'єктів даних у сфері опрацювання і засоби реалізації таких прав, у тому числі, права не підлягати рішенням, що ґрунтуються винятково на автоматизованому опрацюванні, в тому числі, профайлінгу відповідно до статті 22, права подавати скаргу до компетентного наглядового органу та компетентних судів держав-членів згідно зі статтею 79, та отримувати правовий захист і, за необхідності, відшкодування за порушення зобов'язальних корпоративних правил;
  6. визнання контролером або оператором, що має осідок на території держави-члена, відповідальності за будь-які порушення зобов'язальних корпоративних правил будь-яким залученим членом, що перебуває поза межами Союзу; контролер або оператор звільняються від такої відповідальності, частково або повністю лише за умов доведення, що такий член не несе відповідальності за подію, внаслідок якої заподіяно шкоду;
  7. як інформацію про зобов'язальні корпоративні правила, зокрема про положення, вказані в пунктах (d), (e) і (f) цього параграфа, надають суб'єктам даних, в доповнення до статей 13 і 14;
  8. завдання будь-якого співробітника з питань захисту даних, призначеного відповідно до статті 37, або будь-якої іншої особи чи установи, відповідальної за моніторинг дотримання зобов'язальних корпоративних правил в межах групи підприємств або групи підприємств, що здійснюють спільну господарську діяльність, а також моніторинг підготування та розгляду скарг;
  9. процедури подання і розгляду скарг;
  10. механізми в межах групи підприємств або групи підприємств, що здійснюють спільну господарську діяльність, для забезпечення перевірки відповідності зобов'язальним корпоративним правилам. Такі механізми передбачають перевірки захисту даних і методи забезпечення вжиття виправних дій для захисту прав суб'єкта даних. Результати такої перевірки необхідно повідомляти особі чи установі, вказаній в пункті (h), і раді контролюючого підприємства групи підприємств чи групи підприємств, що здійснюють спільну господарську діяльність, та надавати на запит компетентного наглядового органу;
  11. механізми для звітування та запису змін до правил і звітування про такі зміни до наглядового органу;
  12. механізм співпраці з наглядовим органом для забезпечення дотримання будь-яким членом групи підприємств або групи підприємств, що здійснюють спільну господарську діяльність, зокрема шляхом надання наглядовому органу результатів перевірок заходів, вказаних у пункті (j);
  13. механізми для звітування до компетентного наглядового органу про будь-які законні вимоги, які поширюються на члена групи підприємств або групи підприємств, що здійснюють спільну господарську діяльність в третій країні, що ймовірно матимуть суттєві негативні наслідки для гарантій, передбачених зобов'язальними корпоративними правилами; та
  14. відповідне навчання з питань захисту даних для персоналу, що має постійний або регулярний доступ до персональних даних.
 3. Комісія має право визначити формат і процедури для обміну інформацією між контролерами, операторами і наглядовими органами для виконання зобов'язальних корпоративних правил у значенні цієї статті. Такі імплементаційні акти ухвалюють відповідно до експертної процедури, встановленої в статті 93(2).