Перейти до змісту

ГЛАВА IX. Положення про спеціальні ситуації опрацювання


Стаття 89. Гарантії та відступи, що стосуються опрацювання для досягнення цілей суспільного інтересу, цілей наукового чи історичного дослідження або статистичних цілей

  1. Опрацювання для досягнення цілей суспільного інтересу, цілей наукового чи історичного дослідження або статистичних цілей підлягає застосуванню відповідних гарантій, згідно з цим Регламентом, для прав і свобод суб'єкта даних. Такі гарантії забезпечують наявність технічних і організаційних інструментів, зокрема, для забезпечення дотримання принципу мінімізації даних. Такі заходи можуть передбачати використання псевдонімів за умови можливості досягнути у такий спосіб зазначених цілей. Якщо таких цілей можна досягнути у ході подальшого опрацювання, що не дозволяє чи більше не дозволяє ідентифікацію суб'єктів даних, зазначені цілі досягають у вказаний спосіб.
  2. Якщо персональні дані опрацьовують для досягнення цілей наукового чи історичного дослідження або статистичних цілей, законодавство Союзу або держави-члена може передбачати відступи від прав, вказаних у статтях 15, 16, 18 і 21 з урахуванням умов і гарантій, вказаних у параграфі 1 цієї статті, якщо такі права ймовірно унеможливлять або серйозно обмежать досягнення спеціальних цілей, і такі відступи є необхідними для досягнення таких цілей.
  3. Якщо персональні дані опрацьовують для досягнення цілей суспільного інтересу, законодавство Союзу або держави-члена може передбачати відступи від прав, вказаних у статтях 15, 16, 18 і 21 з урахуванням умов і гарантій, вказаних у параграфі 1 цієї статті, якщо такі права ймовірно унеможливлять або серйозно обмежать досягнення спеціальних цілей, і такі відступи є необхідними для досягнення таких цілей.
  4. Якщо опрацювання, вказане в параграфах 2 і 3, слугує водночас іншій цілі, відступи застосовують лише до опрацювання для цілей, вказаних у тих параграфах.

Пов'язані статті