Перейти до змісту

ГЛАВА X. Делеговані акти та імплементаційні акти


Стаття 93. Процедура Комітету

  1. Комісії допомагає комітет. Комітет є комітетом у значенні Регламенту (ЄС) № 182/2011.
  2. У разі покликання на цей параграф необхідно застосовувати статтю 5 Регламенту (ЄС) № 182/2011.
  3. У разі покликання на цей параграф необхідно застосовувати статтю 8 Регламенту (ЄС) № 182/2011 у поєднанні зі статтею 5.