Перейти до змісту

ГЛАВА V. Передавання персональних даних до третіх країн або міжнародних організацій


Стаття 50. Міжнародна співпраця у сфері захисту персональних даних

  1. У тому, що стосується третіх країн і міжнародних організацій, Комісія та наглядові органи вживають необхідних заходів для:
    1. розвитку механізмів міжнародної співпраці для сприяння ефективному застосуванню законодавства з метою захисту персональних даних;
    2. надання міжнародної взаємної допомоги в застосуванні законодавства з метою захисту персональних даних, у тому числі через нотифікацію, звернення скарг, допомогу в проведенні розслідувань та обмін інформацією, з урахуванням необхідних гарантій для захисту персональних даних і інших фундаментальних прав і свобод;
    3. залучення відповідних стейкхолдерів до обговорення та діяльності, спрямованої на подальший розвиток міжнародної співпраці щодо застосування законодавства з метою захисту персональних даних;
    4. сприяння обміну та документації законодавства і практики захисту персональних даних, у тому числі щодо юрисдикційних колізій з третіми країнами.