Перейти до змісту

ГЛАВА IV. Контролер і оператор

Секція 4. Співробітник з питань захисту даних


Стаття 39. Завдання співробітника з питань захисту даних

 1. Співробітник з питань захисту даних має щонайменше такі завдання:
  1. інформувати та надавати рекомендації контролеру або оператору і працівникам, які здійснюють опрацювання, щодо їхніх обов'язків відповідно до цього Регламенту та інших положень про захист даних Союзу чи держави-члена.
  2. здійснювати моніторинг відповідності цього Регламенту іншим положенням про захист даних Союзу або держави-члена та політиці контролера або оператора щодо захисту персональних даних, у тому числі, розподілу обов'язків, підвищення обізнаності та підготовки персоналу, залученого до операцій опрацювання, та відповідних перевірок;
  3. на запит, надавати рекомендації щодо оцінювання впливу на захист даних і здійснювати моніторинг його проведення відповідно до статті 35;
  4. співпрацювати із наглядовим органом;
  5. діяти як координаційний центр для наглядового органу з питань, що стосуються опрацювання, в тому числі, попередньої консультації, вказаної в статті 36, і надавати консультації за необхідності, щодо будь-якого іншого питання.
 2. Під час виконання своїх завдань співробітник з питань захисту даних повинен належним чином враховувати ризик, пов'язаний із операціями опрацювання, зважаючи на специфіку, обсяг, контекст і цілі опрацювання.