Перейти до змісту

ГЛАВА IV. Контролер і оператор

Секція 5. Кодекси поведінки та сертифікація


Стаття 41. Моніторинг затверджених кодексів поведінки

 1. Без обмеження завдань і повноважень компетентного наглядового органу за статтями 57 і 58, моніторинг дотримання кодексу поведінки відповідно до статті 40 може здійснювати орган, що володіє належним рівнем експертних знань в сфері предмету кодексу та акредитований для такої цілі компетентним наглядовим органом.
 2. Орган, як вказано в параграфі 1, може бути акредитований для моніторингу дотримання кодексу поведінки, якщо такий орган:
  1. довів свою незалежність та експертні знання в сфері предмету кодексу за повного виконання вимог компетентного наглядового органу;
  2. запровадив процедури, що дозволяють йому проводити оцінювання правоздатності залучених контролерів і операторів для застосування кодексу, моніторингу дотримання ними його положень та періодичного перегляду його дії;
  3. запровадив процедури та структури для розгляду скарг щодо порушень кодексу чи способу, у який було застосовано кодекс або який застосовує контролер або оператор, та надання таким процедурам і структурам прозорості для суб'єктів даних і громадськості; та
  4. довів за повного виконання вимог компетентного наглядового органу, що його завдання та обов'язки не призводять до конфлікту інтересів.
 3. Компетентний наглядовий орган подає проект критеріїв для акредитації органу, як вказано в параграфі 1 цієї статті, до Ради відповідно до механізму послідовності, вказаного в статті 63.
 4. Без порушення завдань і повноважень компетентного наглядового органу та положень глави VIII, орган, як вказано в параграфі 1 цієї статті, з урахуванням належних гарантій, вживає необхідних дій у випадках порушення кодексу контролером або оператором, у тому числі призупинення роботи чи виключення залученого контролера або оператора з кодексу. Він повідомляє компетентний наглядовий орган про такі дії та причини їх вжиття.
 5. Компетентний наглядовий орган відкликає акредитацію органу, як вказано в параграфі 1, якщо умови для акредитації не виконано чи більше не виконують, або якщо дії, яких вживає орган, порушують цей Регламент.
 6. Цю статтю не застосовують до опрацювання, яке здійснюють публічні органи.