Перейти до змісту

ГЛАВА IX. Положення про спеціальні ситуації опрацювання


Стаття 85. Опрацювання і свобода вияву поглядів та свобода інформації

  1. Держави-члени повинні на законодавчому рівні узгодити право на захист персональних даних відповідно до цього Регламенту з правом на свободу вияву поглядів та свободу інформації, в тому числі, опрацювання для цілей журналістики та цілей наукової, художньої чи літературної діяльності.
  2. Для опрацювання, що здійснюють для цілей журналістики чи цілей наукової, художньої чи літературної діяльності, держави-члени повинні передбачити винятки або відступи від глави II (принципи), глави III (права суб'єкта даних), глави IV (контролер і оператор), глави V (передавання персональних даних до третіх країн або міжнародних організацій), глави VI (незалежні наглядові органи), глави VII (співпраця та послідовність) і глави IX (особливі ситуації опрацювання даних), якщо вони необхідні для узгодження права на захист персональних даних зі свободою вияву поглядів та свободою інформації.
  3. Кожна держава-член повідомляє Комісію про положення її законодавства, ухваленого нею відповідно до параграфа 2, і, без затримки, про будь-який подальший закон про поправки або зміни і доповнення, що на них впливають.