Перейти до змісту

ГЛАВА VI. Незалежні наглядові органи

Секція 2. Компетенція, завдання і повноваження


Стаття 56. Компетенція керівного наглядового органу

  1. Без обмеження статті 55, наглядовий орган за головним осідком або єдиним осідком контролера або оператора має компетенцію діяти як керівний наглядовий орган для транскордонного опрацювання, що здійснює контролер або оператор відповідно до процедури, передбаченої у статті 60.
  2. Відступаючи від параграфа 1, кожний наглядовий орган має компетенцію розглядати скаргу, подану до нього, або можливе порушення положень цього Регламенту, якщо предмет стосується лише осідку в його державі-члені чи істотно впливає на суб'єктів даних лише в його державі-члені.
  3. У випадках, вказаних у параграфі 2 цієї статті, наглядовий орган повідомляє керівний наглядовий орган без затримки про таке питання. Протягом тритижневого періоду з дати отримання повідомлення керівний наглядовий орган повинен вирішити, чи розглядатиме справу згідно з процедурою, передбаченою в статті 60, зважаючи на те, чи знаходиться осідок контролера або оператора в державі-члені, з якої наглядовий орган повідомив про це.
  4. Якщо керівний наглядовий орган вирішує розглядати справу, застосовують процедуру, передбачену в статті 60. Наглядовий орган, який повідомив керівний наглядовий орган, може подати керівному наглядовому органу проект рішення. Керівний наглядовий орган звертає максимальну увагу на такий проект під час підготування проекту рішення, вказаного в статті 60(3).
  5. Якщо наглядовий орган вирішує не розглядати справу, наглядовий орган, який повідомив керівний наглядовий орган, повинен розглянути її відповідно до статей 61 і 62.
  6. Керівний наглядовий орган є єдиним посередником контролера або оператора в транскордонному опрацюванні, яке здійснює такий контролер або оператор.