Перейти до змісту

ГЛАВА IV. Контролер і оператор

Секція 1. Загальні обов'язки


Стаття 26. Спільні контролери

  1. Якщо два чи декілька контролерів спільно визначають цілі та засоби опрацювання, вони є спільними контролерами. Вони повинні на умовах прозорості встановити свої відповідні обов'язки, що відображають зміст зобов'язань за цим Регламентом, зокрема, щодо реалізації прав суб'єкта даних і їхніх відповідних обов'язків щодо надання інформації, вказаної в статтях 13 і 14, шляхом досягнення домовленості між ними, за винятком, якщо, та оскільки, відповідні обов'язки контролерів не визначено законодавством Союзу або держави-члена, дія якого поширюється на контролерів. За домовленістю можна призначити координаційний центр для суб'єктів даних.
  2. Домовленість, вказана в параграфі 1, повинна належним чином відображати відповідні ролі та відносини спільних контролерів щодо суб'єктів даних. Сутність домовленості необхідно повідомити суб'єкту даних.
  3. Незалежно від умов домовленості, вказаних у параграфі 1, суб'єкт даних може скористатися своїми правами за цим Регламентом щодо та проти кожного з контролерів.