Перейти до змісту

ГЛАВА ІІІ. Права суб'єкта даних

Секція 3. Виправлення та стирання


Стаття 20. Право на мобільність даних

  1. Суб'єкт даних повинен мати право на отримання його або її персональних даних, які він надав контролеру, в структурованому, загальноприйнятому форматі, що легко зчитується машиною, та мати право на передавання таких даних іншому контролеру без перешкод від контролера, якому було надано персональні дані, якщо:
    1. опрацювання ґрунтується на згоді згідно з пунктом (a) статті 6(1) чи пунктом (a) статті 9(2), або на основі договору згідно з пунктом (b) статті 6(1); та
    2. опрацювання є автоматизованим.
  2. Реалізуючи своє право на мобільність даних згідно з параграфом 1, суб'єкт даних повинен мати право на передавання персональних даних безпосередньо від одного контролера до іншого, за умов відповідної технічної можливості.
  3. Реалізація права, вказаного в параграфі 1 цієї статті, не повинна обмежувати дію статті 17. Це право не застосовується до опрацювання, необхідного для виконання завдання в суспільних інтересах або здійснення офіційних повноважень, покладених на контролера.
  4. Право, вказане в параграфі 1, не повинно негативно впливати на права та свободи інших осіб.