Перейти до змісту

ГЛАВА IІ. Принципи


Стаття 11. Опрацювання, що не вимагає ідентифікації

  1. Якщо персональні дані, які опрацьовує контролер, не надають йому можливості ідентифікувати фізичну особу, контролер даних не повинен бути зобов'язаним отримувати додаткову інформацію для того, щоб ідентифікувати суб'єкта даних винятково для цілей дотримання будь-якого положення цього Регламенту.
  2. Якщо, в ситуаціях, вказаних у параграфі 1 цієї статті, контролер здатний довести, що він не може ідентифікувати суб'єкта даних, контролер, відповідно, за можливості, повинен повідомити про це суб'єкта даних. У таких ситуаціях, статті 15-20 не застосовують, за винятком, якщо суб'єкт даних, з метою реалізації своїх прав за зазначеними статтями, надає додаткову інформацію, що уможливлюють його ідентифікацію.