Перейти до змісту

ГЛАВА VII. Співпраця і послідовність

Секція 2. Послідовність


Стаття 65. Врегулювання спорів Радою

 1. Для того, щоб забезпечити точне і послідовне застосування цього Регламенту в індивідуальних випадках, Рада ухвалює зобов'язальне рішення в таких випадках:
  1. якщо, в ситуації, вказаній в статті 60(4), відповідний наглядовий орган висунув належне і обґрунтоване заперечення щодо проекту рішення керівного органу, або якщо керівний орган відхилив таке заперечення як неналежне чи необґрунтоване. Зобов'язальне рішення стосується всіх питань, що є предметом належного та обґрунтованого заперечення, зокрема того, чи існують порушення цього Регламенту;
  2. у разі виникнення розбіжностей щодо того, який із відповідних наглядових органів є компетентним для цілей головного осідку;
  3. якщо компетентний наглядовий орган не запитує висновок Ради у ситуаціях, вказаних у статті 64(1), або не враховує висновок Ради, ухвалений згідно зі статтею 64. У такому разі, будь-який відповідний наглядовий орган або Комісія може направити питання на розгляд Раді.
 2. Рішення, зазначене в параграфі 1, ухвалюють протягом одного місяця з дати направлення предмету більшістю в дві третини голосів членів Ради. Цей період може бути подовжено на наступний місяць, зважаючи на складність суті питання. Рішення, вказане в параграфі 1, повинно бути вмотивованим і адресованим до керівного наглядового органу та всіх відповідних наглядових органів та бути зобов'язальним для них.
 3. Якщо Рада не змогла ухвалити рішення протягом періодів, вказаних у параграфі 2, вона повинна ухвалити своє рішення протягом двох тижнів після закінчення другого місяця, вказаного в параграфі 2, простою більшістю голосів членів Ради. У разі виникнення розбіжностей серед членів Ради, рішення ухвалює Голова.
 4. Відповідні наглядові органи не повинні ухвалювати рішення щодо питання, поданого на розгляд до Ради згідно з параграфом 1, протягом періодів, вказаних у параграфах 2 і 3.
 5. Голова Ради повідомляє, без необґрунтованої затримки, рішення, вказане в параграфі 1, відповідні наглядові органи. Він інформує про це Комісію. Рішення опубліковують на сторінці Ради в мережі Інтернет без затримки після того, як наглядовий орган повідомив остаточне рішення, зазначене в параграфі 6.
 6. Керівний наглядовий орган або, залежно від ситуації, наглядовий орган, до якого було подано скаргу, ухвалює своє остаточне рішення на підставі рішення, вказаного в параграфі 1 цієї статті, без необґрунтованої затримки та щонайменше протягом одного місяця після того, як Рада повідомила про своє рішення. Керівний наглядовий орган або, залежно від ситуації, наглядовий орган, до якого було подано скаргу, інформує Раду про дату, коли його остаточне рішення повідомлено, відповідно, контролеру або оператору та суб'єкту даних. Остаточне рішення відповідних наглядових органів ухвалюють на умовах статті 60(7), (8) і (9). Остаточне рішення повинно базуватися на рішенні, вказаному в параграфі 1 цієї статті, та уточнювати, що рішення, вказане в тому параграфі, буде опубліковано на сторінці Ради в мережі Інтернет відповідно до параграфа 5 цієї статті. Остаточне рішення додають до рішення, вказаного в параграфі 1 цієї статті.