Перейти до змісту

ГЛАВА VII. Співпраця і послідовність

Секція 2. Послідовність


Стаття 66. Екстрена процедура

  1. За виняткових обставин, якщо залучений наглядовий орган вважає, що існує нагальна потреба вжити дії для захисту інтересів суб'єктів даних, він може, шляхом застосування відступу від механізму послідовності, вказаного в статтях 63, 64 і 65, або процедури, вказаної в статті 60, негайно вжити тимчасових заходів, спрямованих на породження юридичних наслідків на своїй власній території з уточненим строком дійсності, що не перевищує три місяці. Наглядовий орган повинен, без затримки, повідомити про такі заходи та причини їх прийняття іншим відповідним наглядовим органам, Раді та Комісії.
  2. Якщо наглядовий орган вжив захід відповідно до параграфа 1 та вважає, що необхідно негайно ухвалити остаточні інструменти, він може направити запит на отримання від Ради термінового висновку чи ухвалення термінового зобов'язального рішення, надаючи інформацію про причини для запиту на такий висновок чи рішення.
  3. Будь -який наглядовий орган може направляти запит на отримання від Ради термінового висновку чи ухвалення термінового зобов'язального рішення, залежно від обставин, якщо компетентний наглядовий орган не вжив необхідного заходу в ситуації, де є нагальна потреба діяти, для того, щоб захистити права та свободи суб'єктів даних, надаючи інформацію про причини для запиту на такий висновок чи рішення, в тому числі, для нагальної потреби діяти.
  4. Відступаючи від статті 64(3) і статті 65(2), терміновий висновок чи термінове зобов'язальне рішення, вказані в параграфах 2 і 3 цієї статті, ухвалюють протягом двох тижнів простою більшістю голосів членів Ради.