Перейти до змісту

ГЛАВА VII. Співпраця і послідовність

Секція 2. Послідовність


Стаття 64. Висновок Ради

 1. Рада ухвалює висновок, за яким компетентний наглядовий орган має намір ухвалити будь-який з інструментів, зазначених нижче. З цією метою компетентний наглядовий орган повідомляє проект рішення Ради, якщо воно:
  1. спрямоване на ухвалення списку операцій опрацювання, з урахуванням вимог для оцінювання впливу на захист даних згідно зі статтею 35(4);
  2. стосується питання відповідно до статті 40(7) про те, чи відповідає проект кодексу поведінки чи зміни або розширення кодексу поведінки цьому Регламенту;
  3. спрямоване на затвердження критеріїв для акредитації органу згідно зі статтею 41(3) чи органу сертифікації згідно зі статтею 43(3);
  4. спрямоване на визначення стандартних положень щодо захисту даних, вказаних у пункті (d) статті 46(2) та в статті 28(8);
  5. спрямоване на надання дозволу на договірні положення, вказані в пункті (a) статті 46(3); чи
  6. спрямоване на ухвалення зобов'язальних корпоративних правил у значенні статті 47;
 2. Будь-який наглядовий орган, Голова Ради чи Комісія можуть направити запит про те, щоб будь-яке питання загального застосування або таке, що породжує наслідки у декількох державах-членах, було розглянуто Радою, з метою отримання висновку, зокрема, якщо компетентний наглядовий орган не дотримується обов'язків щодо взаємної допомоги згідно зі статтею 61 або щодо об'єднаних операцій згідно зі статтею 62.
 3. У випадках, вказаних у параграфах 1 і 2, Рада ухвалює висновок з питання, поданого до неї, за умови, що вона не ухвалила раніше висновок з того самого питання. Такий висновок ухвалюють протягом восьми тижнів простою більшістю голосів членів Ради. Цей період може бути подовжено на наступні шість тижнів, беручи до уваги складність предмету. Стосовно проекту рішення, вказаного в параграфі 1, що розіслано членам Ради відповідно до параграфа 5, члена, який не заперечує протягом розумного строку, визначеного Головою, можна вважати таким, що погодився з проектом рішення.
 4. Наглядові органи і Комісія, без необґрунтованої затримки, повідомляють Раді за допомогою електронних засобів, з використанням стандартного формату, будь-яку належну інформацію, в тому числі, залежно від обставин короткий виклад фактів, проект рішення, підстави, що викликають необхідність вжиття такого заходу, та погляди інших відповідних наглядових органів.
 5. Голова Ради, без необґрунтованої затримки, інформує за допомогою електронних засобів:
  1. членів Ради і Комісію про будь-яку належну інформацію, повідомлену йому з використанням стандартного формату. Секретаріат Ради, в разі необхідності, надає переклади належної інформації; та
  2. наглядовий орган, як вказано, залежно від ситуації, в параграфах 1 і 2, та Комісію про висновок і оприлюднює його.
 6. Компетентний наглядовий орган не ухвалює свій проект рішення, вказаний в параграфі 1, протягом періоду, вказаного в параграфі 3.
 7. Наглядовий орган, вказаний у параграфі 1, повинен належним чином враховувати висновок Ради та, протягом двох тижнів з дати отримання висновку, повідомляти Голову Ради за допомогою електронних засобів про те, чи залишає він або чи вносить зміни та доповнення до її проекту рішення та, якщо такі будуть, проект рішення зі внесеними змінами та доповненнями, з використанням стандартного формату.
 8. Якщо відповідний наглядовий орган інформує Голову Ради протягом періоду, вказаного в параграфі 7 цієї статті, що він не має наміру враховувати висновок Ради, в цілому чи частково, надаючи відповідні підстави, у такому разі застосовують статтю 65(1).