Перейти до змісту

ГЛАВА IX. Положення про спеціальні ситуації опрацювання


Стаття 86. Опрацювання та доступ громадськості до офіційних документів

  1. Персональні дані в офіційних документах, що зберігаються публічним органом або приватним органом для виконання завдання в суспільних інтересах, може розкрити орган або організація відповідно до законодавства Союзу або держави-члена, яке поширюється на публічний орган або організацію, з метою узгодження публічного доступу до офіційних документів із правом на захист персональних даних відповідно до цього Регламенту.