Перейти до змісту

ГЛАВА ІІІ. Права суб'єкта даних

Секція 1. Прозорість і форми


Стаття 12. Прозора інформація, повідомлення та форми реалізації прав суб'єкта даних

 1. Контролер повинен вжити необхідних заходів для надання будь-якої інформації, вказаної в статтях 13 і 14 та в будь-якому повідомленні згідно зі статтями 15-22 і 34 щодо опрацювання, суб'єкту даних у стислій, прозорій, доступній для розуміння та легко доступній формі, з використанням чітких і простих формулювань, зокрема, для будь-якої інформації, яку спеціально призначено для дитини. Інформацію необхідно надавати у письмовій формі або іншими засобами, в тому числі, за необхідності, електронними засобами. У разі надання запиту суб'єктом даних, інформацію можна бути надано усно, за умови, що особу суб'єкта даних доведено іншими засобами.
 2. Контролер повинен сприяти реалізації прав суб'єктом даних згідно зі статтями 15-22. У випадках, вказаних у статті 11(2), контролер не має права ухилятися від дій на запит суб'єкта даних щодо реалізації його прав за статтями 15-22, за винятком, доведення контролером неможливості ідентифікувати суб'єкта даних.
 3. Контролер повинен надати інформацію щодо дії, вжитої на запит за статтями 15-22, суб'єкту даних без необґрунтованої затримки та в будь-якому випадку протягом одного місяця з дати отримання запиту. За необхідності, зважаючи на складність та кількість запитів, цей період можна подовжити на два наступні місяці. Контролер повинен повідомити суб'єкта даних про будь-яке таке подовження протягом одного місяця з дати отримання запиту, а також - про причини затримки. Якщо суб'єкт даних надає запит за допомогою електронних засобів, інформацію за можливості необхідно надати електронними засобами за винятком прохання суб'єкта даних про інше.
 4. Якщо контролер не вживає дій у відповідь на запит суб'єкта даних, він повинен повідомити суб'єкта даних без затримки та щонайменше протягом одного місяця з дати отримання запиту про причини утримання від дій і про можливість подання скарги до наглядового органу та звернення до засобів судового захисту.
 5. Інформацію, що надають за статтями 13 і 14, і будь-яке повідомлення та будь-які дії, яких вживають за статтями 15-22 і 34, необхідно надавати на безоплатній основі. Якщо запити від суб'єкта даних є явно необґрунтованими чи надмірними, зокрема, через їхнє багатократне повторення, контролер може або:
  1. стягнути розумну плату, враховуючи адміністративні витрати на надання інформації або повідомлення чи вжиття дій на запит; або
  2. ухилитися від виконання дій на запит.
  На контролера необхідно покласти додаткове зобов'язання щодо доведення явно необґрунтованого чи надмірного характеру запиту.
 6. Без обмеження статті 11, якщо контролер має вагомі підстави сумніватися в особистості фізичної особи, що здійснює запит, вказаний у статтях 15-21, контролер може надіслати запит на надання додаткової інформації, необхідної для підтвердження особистості суб'єкта даних.
 7. Інформацію, яку необхідно надати суб'єктам даних відповідно до статей 13 і 14, можна надавати в поєднанні зі стандартизованими іконками для того, щоб надати конструктивний огляд призначеного опрацювання у видимий, доступний для розуміння та чіткий спосіб. У випадку електронного представлення іконок, - вони повинні легко зчитуватися машиною.
 8. Комісії необхідно надати повноваження ухвалювати делеговані акти згідно зі статтею 92 з метою визначення інформації, необхідної для представлення в іконках, та процедур для надання стандартизованих іконок.