Перейти до змісту

ГЛАВА VIII. Засоби правового захисту, відповідальність і санкції


Стаття 83. Загальні умови для накладання адміністративних штрафів

 1. Кожний наглядовий орган повинен забезпечити, щоб накладення адміністративних штрафів відповідно до цієї статті у зв'язку з порушеннями цього Регламенту, вказаними в параграфах 4, 5 і 6, у кожному окремому випадку було дієвим, пропорційним і стримувальним.
 2. Адміністративні штрафи, залежно від обставин кожного окремого випадку, накладають як доповнення до, чи замість, заходів, вказаних у пунктах (a)-(h) і (j) статті 58(2). Під час вирішення, чи накладати адміністративний штраф, і вирішення щодо розміру адміністративного штрафу в кожному окремому випадку необхідно звертати належну увагу на таке:
  1. специфіку, ступінь тяжкості і тривалість порушення, зважаючи на специфіку, обсяг чи ціль відповідного опрацювання, а також кількість суб'єктів даних, які зазнали впливу, і рівень шкоди, заподіяної їм;
  2. навмисний або недбалий характер порушення;
  3. будь-які дії, вжиті контролером або оператором для зниження рівня шкоди, заподіяної суб'єктами даних;
  4. ступінь відповідальності контролера або оператора, зважаючи на технічні та організаційні інструменти, які вони застосовують відповідно до статей 25 і 32;
  5. будь-які належні попередні порушення з боку контролера або оператора;
  6. рівень співпраці з наглядовим органом для відшкодування порушення і скорочення можливих негативних наслідків порушення;
  7. категорії персональних даних, на які вплинуло порушення;
  8. спосіб, у який наглядовому органу стало відомо про порушення, зокрема, або, і якщо так, то якою мірою, контролер або оператор повідомив про порушення;
  9. якщо заходи, вказані в статті 58(2), було раніше призначено проти відповідного контролера або оператора щодо того самого питання, - відповідність цим заходам;
  10. дотримання затверджених кодексів поведінки відповідно до статті 40 або затверджених кодексів поведінки відповідно до статті 42; і
  11. будь-який інший обтяжувальний або пом'якшувальний фактор, застосовний до обставин справи, такий як отримана фінансова вигода або витрати, яких вдалося уникнути, прямо чи опосередковано, від порушення.
 3. Якщо контролер або оператор навмисно чи за недбалістю, для тих самих чи пов'язаних операцій опрацювання, порушує декілька положень цього Регламенту, загальна сума адміністративного штрафу не повинна перевищувати суму, визначену для найтяжчого порушення.
 4. На порушення таких положень, згідно з параграфом 2, поширюється застосування адміністративних штрафів сумою до 10000000 євро або, у випадку підприємства, до 2% від загального глобального річного обігу за попередній фінансовий рік, залежно від того, яка сума є вищою:
  1. обов'язки контролер і оператора відповідно до статей 8, 11, 25-39, і 42, і 43;
  2. обов'язки органу з сертифікації відповідно до статей 42 і 43;
  3. обов'язки органу з моніторингу відповідно до статті 41(4);
 5. На порушення таких положень, згідно з параграфом 2, поширюється застосування адміністративних штрафів сумою до 20000000 євро або, у випадку підприємства, до 4% від загального глобального річного обігу за попередній фінансовий рік, залежно від того, яка сума є вищою:
  1. основні принципи опрацювання, в тому числі умови надання згоди, відповідно до статей 5, 6, 7 і 9;
  2. права суб'єктів даних відповідно до статей 12-22;
  3. акти передавання персональних даних до одержувача в третій країні чи до міжнародної організації відповідно до статей 44-49;
  4. будь-які обов'язки відповідно до закону держави-члена, ухваленого згідно з главою IX;
  5. невідповідність постанові або тимчасовому чи остаточному обмеженню на опрацювання чи призупинення потоків даних наглядового органу відповідно до статті 58(2) або ненадання доступу як порушення статті 58(1).
 6. На невідповідність постанові наглядового органу, як вказано в статті 58(2), згідно з параграфом 2 цієї статті, поширюється застосування адміністративних штрафів сумою до 20000000 євро або, у випадку підприємства, до 4% від загального глобального річного обігу за попередній фінансовий рік, залежно від того, яка сума є вищою.
 7. Без обмеження виправних повноважень наглядових органів відповідно до статті 58(2), кожна держава-член може встановлювати правила щодо того, чи можна та якою мірою можна накладати адміністративні штрафи на публічні органи, що мають осідок в такій державі-члені.
 8. Реалізація наглядовим органом своїх повноважень за цією статтею підлягає належним процесуальним гарантіям відповідно до законодавства Союзу або держави-члена, в тому числі, дієвим судовим засобам правового захисту та належному процесу.
 9. Якщо правова система держави-члена не передбачає адміністративні штрафи, цю статтю можна застосовувати у такий спосіб, щоб штраф ініціював компетентний наглядовий орган і накладали компетентні національні суди, водночас забезпечуючи, щоб такі засоби правового захисту були результативними та мали дію, аналогічну до адміністративних штрафів, які накладають наглядові органи. У будь-якому разі накладені штрафи повинні бути дієвими, пропорційними і стримувальними. Такі держави-члени повідомляють Комісію про положення своїх законів, які вони ухвалюють відповідно до цієї глави, до 25 травня 2018 року та, без затримки, про будь-які подальші зміни і доповнення, що на них впливають.