Перейти до змісту

ГЛАВА IІ. Принципи


Стаття 9. Опрацювання спеціальних категорій персональних даних

 1. Заборонено опрацювання персональних даних, що розкривають расову чи етнічну приналежність, політичні переконання, релігійні чи філософські вірування, чи членство в професійних спілках, і опрацювання генетичних даних, біометричних даних для цілі єдиної ідентифікації фізичної особи, даних стосовно стану здоров'я чи даних про статеве життя фізичної особи чи її сексуальної орієнтації.
 2. Параграф 1 не застосовують, якщо застосовують таке:
  1. суб'єкт даних надав явну згоду на опрацювання таких персональних даних для однієї чи декількох визначених цілей, за винятком, якщо законодавством Союзу чи держави-члена передбачено, що суб'єкт даних не може зняти заборону, вказану в параграфі 1;
  2. опрацювання є необхідним для цілей виконання обов'язків і здійснення спеціальних прав контролера або суб'єкта даних у сфері зайнятості та права соціального забезпечення і соціального захисту, якщо воно дозволено законодавством Союзу або держави-члена або колективною угодою згідно з законодавством держави-члена, що надає необхідні гарантії для фундаментальних прав та інтересів суб'єкта даних;
  3. опрацювання є необхідним для захисту життєво важливих інтересів суб'єкта даних або іншої фізичної особи, якщо суб'єкт даних фізично чи юридично неспроможний надати згоду;
  4. опрацювання здійснюють в ході відповідної законної діяльності з необхідними гарантіями установою, асоціацією чи будь-яким іншим некомерційним органом з політичною, філософською, релігійною ціллю або для цілі професійної спілки та за умови, що опрацювання стосується винятково членів чи колишніх членів органу або до осіб, що регулярно підтримують контакт з ними у зв'язку з його цілями, та що персональні дані не розкривають поза межами такого органу без згоди суб'єктів даних;
  5. опрацювання стосується персональних даних, що відкрито оприлюднені суб'єктом даних;
  6. опрацювання є необхідним для формування, здійснення або захисту правових претензій або якщо суди діють як судові органи;
  7. опрацювання є необхідним з причин суттєвого суспільного інтересу, на підставі законодавства Союзу або держави-члена, що має бути пропорційним цілі, якої прагнуть досягти, поважати сутність права на захист даних і передбачати належні та спеціальні заходи для захисту фундаментальних прав та інтересів суб'єкта даних;
  8. опрацювання є необхідним для цілей превентивної медицини чи гігієни праці, для оцінювання працездатності працівника, медичного діагнозу, надання послуг у сфері охорони здоров'я чи соціального забезпечення чи лікування або управління системами та послугами в сфері охорони здоров'я чи соціального забезпечення чи лікування на підставі законодавства Союзу або держави-члена чи відповідно до контракту з медичним працівником і з урахуванням умов і гарантій, зазначених у параграфі 3;
  9. опрацювання є необхідним з причин суспільного інтересу в сфері охорони суспільного здоров'я, зокрема, захисту від серйозних транскордонних загроз здоров'ю чи забезпечення високих стандартів якості та безпеки в сфері охорони здоров'я і лікарських препаратів або медичного обладнання, на підставі законодавства Союзу або держави-члена, що передбачає належні та спеціальні заходи для захисту прав і свобод суб'єкта даних, зокрема, професійної таємниці;
  10. опрацювання є необхідним для досягнення цілей суспільного інтересу, цілей наукового чи історичного дослідження або статистичних цілей відповідно до статті 89(1) на підставі законодавства Союзу або держави-члена, що має бути пропорційним цілі, якої прагнуть досягти, поважати сутність права на захист даних і передбачати належні та спеціальні заходи для захисту фундаментальних прав та інтересів суб'єкта даних.
 3. Персональні дані, зазначені в параграфі 1, можна опрацьовувати для цілей, зазначених у пункті (h) параграфа 2, якщо такі дані опрацьовує фахівець або їх опрацьовують за його відповідальністю з урахуванням обов'язку збереження професійної таємниці згідно з законодавством Союзу або держави-члена або нормами, встановленими національними компетентними органами чи іншою особою також з урахуванням обов'язку збереження таємниці згідно з законодавством Союзу або держави-члена або нормами, встановленими національними компетентними органами.
 4. Держави-члени можуть мати або вводити деталізовані умови, в тому числі, обмеження, у зв'язку з опрацюванням генетичних даних, біометричних даних або даних стосовно стану здоров'я.

Пов'язані статті