Перейти до змісту

ГЛАВА IV. Контролер і оператор

Секція 1. Загальні обов'язки


Стаття 27. Представники контролерів або операторів, які не мають осідків у Союзі

  1. У разі застосування статті 3(2), контролер або оператор повинен призначити в письмовій формі представника в Союзі.
  2. Обов'язок, установлений у параграфі 1 цієї статті, не застосовують до:
    1. опрацювання, яке призначено для окремого випадку, воно не передбачає, у великих обсягах, опрацювання спеціальних категорій даних, як вказано в статті 9(1), або опрацювання даних про судимості і кримінальні злочини, вказані в статті 10, та ймовірно не призведе до виникнення ризику для прав і свобод фізичних осіб, з огляду на специфіку, контекст, масштаб і цілі опрацювання; або
    2. органу чи установи публічної влади.
  3. Представник має осідок в одній з держав-членів, де перебувають суб'єкти даних, чиї персональні дані опрацьовують у зв'язку з пропонуванням їм товарів чи послуг, або чию поведінку відстежують.
  4. Представник отримує мандат від контролера або оператора, за яким до нього можуть звертатися окрім або замість контролера або оператора, зокрема, наглядові органи і суб'єкти даних, з усіх питань, пов'язаних з опрацюванням, з метою забезпечення відповідності цьому Регламенту.
  5. Призначення представника контролером або оператором необхідно здійснювати без обмеження судових позовів, які могли бути ініційовані проти контролера або оператора як таких.

Пов'язані статті