Перейти до змісту

ГЛАВА I. Загальні положення


Стаття 1. Предмет і цілі

  1. Цей Регламент установлює норми щодо захисту фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням1 персональних даних2 і норми про вільний рух персональних даних.
  2. Цей Регламент захищає фундаментальні права і свободи фізичних осіб, зокрема їхнє право на захист персональних даних.
  3. Вільний рух персональних даних у всьому Союзі не повинно бути обмежено чи заборонено із причин, пов'язаних із захистом фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних.

Примітки


  1. «опрацювання» означає будь-яку операцію або низку операцій з персональними даними або наборами персональних даних з використанням автоматизованих засобів або без них, такі як збирання, реєстрація, організація, структурування, зберігання, адаптація чи зміна, пошук, ознайомлення, використання, розкриття через передавання, розповсюдження чи надання іншим чином, упорядкування чи комбінування, обмеження, стирання чи знищення 

  2. «персональні дані» означає будь-яку інформацію, що стосується фізичної особи, яку ідентифіковано чи можна ідентифікувати («суб'єкт даних»); фізична особа, яку можна ідентифікувати, є такою особою, яку можна ідентифікувати, прямо чи опосередковано, зокрема, за такими ідентифікаторами як ім'я, ідентифікаційний номер, дані про місцеперебування, онлайн-ідентифікатор або за одним чи декількома факторами, що є визначальними для фізичної, фізіологічної, генетичної, розумової, економічної, культурної чи соціальної сутності такої фізичної особи