Перейти до змісту

ГЛАВА IV. Контролер і оператор

Секція 3. Оцінювання впливу на захист даних і попередня консультація


Стаття 36. Попередня консультація

 1. Контролер повинен надати консультацію наглядовому органу до початку здійснення опрацювання, якщо оцінка впливу на захист даних за статтею 35 свідчить про те, що опрацювання призведе до виникнення високого ризику в разі відсутності заходів, які вживає контролер для зниження ризику.
 2. Якщо наглядовий орган вважає, що заплановане опрацювання, вказане в параграфі 1, може порушити цей Регламент, зокрема, якщо контролер недостатньо ідентифікував або знизив ризик, наглядовий орган, протягом періоду до восьми тижнів після отримання запиту на консультацію, повинен надати контролеру письмові рекомендації та, в разі необхідності, оператору, а також може використовувати будь-які свої повноваження, вказані в статті 58. Цей період може бути подовжено на шість тижнів, з огляду складність запланованого опрацювання. Наглядовий орган інформує контролера та, в разі необхідності оператора, про будь-яке таке подовження протягом одного місяця з дати отримання запиту на консультацію разом з інформацією про причини такої затримки. Такі періоди може бути призупинено до отримання наглядовим органом інформації, яку він запитував для цілей консультації.
 3. Надаючи консультацію наглядовому органу відповідно до параграфа 1, контролер повинен надати наглядовому органу:
  1. в разі необхідності, інформацію про відповідні обов'язки контролера, об'єднаних контролерів і операторів, залучених до опрацювання, зокрема, для опрацювання в межах групи підприємств;
  2. цілі та засоби запланованого опрацювання;
  3. засоби та гарантії, передбачені для захисту прав і свобод суб'єктів даних відповідно до цього Регламенту;
  4. в разі необхідності, контактні дані співробітника з питань захисту даних;
  5. оцінку впливу на захист даних, передбачену в статті 35; і
  6. будь-яку іншу інформацію, яку запитує наглядовий орган.
 4. Держави-члени повинні надати наглядовому органу консультацію під час підготування пропозиції для законодавчого інструменту, який повинен ухвалити національний парламент, або регуляторного інструменту на підставі такого законодавчого інструменту, що стосується опрацювання.
 5. Без обмеження положень параграфа 1, законодавство держав-членів може вимагати від контролерів проводити консультації та отримувати попередній дозвіл від наглядового органу щодо опрацювання контролером для реалізації завдання, яке виконує контролер для цілей суспільного інтересу, в тому числі, опрацювання в сфері соціального захисту і охорони суспільного здоров'я.