Перейти до змісту

ГЛАВА IV. Контролер і оператор

Секція 4. Співробітник з питань захисту даних


Стаття 38. Позиція співробітника з питань захисту даних

  1. Контролер і оператор забезпечують, щоб співробітника з питань захисту даних залучали, належним чином і вчасно, до усіх питань, що стосуються захисту персональних даних.
  2. Контролер і оператор надають підтримку співробітнику з питань захисту даних у виконанні завдань, вказаних у статті 39, шляхом надання ресурсів, необхідних для реалізації таких завдань і доступу до персональних даних, операцій опрацювання, та для підтримання рівня його експертних знань.
  3. Контролер і оператор забезпечують, щоб співробітник з питань захисту даних не отримував жодних інструкцій щодо виконання цих завдань. Контролер або оператор не має права відсторонити або оштрафувати таку особу за виконання їхніх завдань. Співробітник з питань захисту даних безпосередньо звітує до найвищого управлінського рівня контролера або оператора.
  4. Суб'єкти даних можуть звертатися до співробітника з питань захисту даних щодо усіх питань, пов'язаних з опрацюванням їхніх персональних даних і реалізацією їхніх прав за цим Регламентом.
  5. Співробітник з питань захисту даних зобов'язаний зберігати таємницю або конфіденційність щодо виконання своїх завдань відповідно до законодавства Союзу або держави-члена.
  6. Співробітник з питань захисту даних може виконувати інші завдання і обов'язки. Контролер або оператор забезпечують, щоб жодні такі завдання та обов'язки не призвели до конфлікту інтересів.