Перейти до змісту

ГЛАВА VII. Співпраця і послідовність

Секція 1. Співпраця


Стаття 60. Співпраця між керівним наглядовим органом і іншими відповідними наглядовими органами

 1. Керівний наглядовий орган співпрацює з іншими відповідними наглядовими органами відповідно до цієї статті, прагнучи досягти консенсусу. Керівний наглядовий орган і відповідні наглядові органи обмінюються всією належною інформацією один з одним.
 2. Керівний наглядовий орган може надсилати запит у будь-який час до інших відповідних наглядових органів на надання взаємної допомоги відповідно до статті 61 і може проводити об'єднані операції відповідно до статті 62, зокрема, для здійснення розслідувань або для моніторингу реалізації заходу щодо контролера або оператора, що має осідок в іншій державі-члені.
 3. Керівний наглядовий орган повинен, без затримки, повідомити відповідну інформацію щодо питання іншим відповідним наглядовим органам. Він повинен без затримки надати проект рішення іншим відповідним наглядовим органам для отримання їхнього висновку та звернути належну увагу на їхні думки.
 4. Якщо будь-який з інших відповідних наглядових органів протягом періоду в чотири тижні після отримання консультації згідно з параграфом 3 цієї статті висловлює належне та обґрунтоване заперечення щодо проекту рішення, керівний наглядовий орган повинен, якщо він не зважає на відповідне та обґрунтоване заперечення або якщо вважає, що заперечення не є належним або обґрунтованим, передати питання до механізму послідовності, вказаному в статті 63.
 5. Якщо керівний наглядовий орган має намір враховувати висловлене належне та вмотивоване заперечення, він повинен надати іншим відповідним наглядовим органам допрацьований проект рішення для отримання їх висновку. Такий допрацьований проект рішення підлягає процедурі, вказаній у параграфі 4, протягом двотижневого періоду.
 6. Якщо жодний з інших відповідних наглядових органів не заперечує щодо проекту рішення, поданого керівним наглядовим органом, протягом періоду, вказаного в параграфах 4 і 5, керівний наглядовий орган і відповідні наглядові органи можна вважати такими, що погоджуються із таким проектом рішення і зобов'язані ним.
 7. Керівний наглядовий орган ухвалює і повідомляє про рішення до головного або єдиного осідку контролера або оператора залежно від обставин і повідомляє інші відповідні наглядові органи та Раду про рішення, що розглядається, в тому числі про належні факти та підстави. Наглядовий орган, до якого було подано скаргу, повідомляє позивача про рішення.
 8. Відступаючи від параграфа 7, якщо скаргу було відхилено чи у ній було відмовлено, наглядовий орган, до якого було подано скаргу, ухвалює рішення та повідомляє про нього позивача та контролера.
 9. Якщо керівний наглядовий орган і відповідні наглядові органи погоджуються відхилити або відмовити в частині скарги та діяти щодо інших частин такої скарги, окреме рішення ухвалюють для кожної такої частини справи. Керівний наглядовий орган ухвалює рішення щодо частини, що стосується дій щодо оператора, повідомляє про це головний або єдиний осідок контролера або оператора на території своєї держави-члена та повідомляє про це позивача, в той час як наглядовий орган позивача ухвалює рішення щодо частини, що стосується відхилення чи відмови в такій заяві, та повідомляє про це такому позивачу та інформує про це контролера або оператора.
 10. Після отримання повідомлення про рішення керівного наглядового органу відповідно до параграфів 7 і 9, контролер або оператор вживають необхідних заходів для забезпечення відповідності рішенню в тому, що стосується опрацювання даних в контексті всіх його осідків в Союзі. Контролер або оператор повідомляють про заходи, вжиті для відповідності рішенню, керівний наглядовий орган, який повідомляє інші відповідні наглядові органи.
 11. Якщо, за виняткових обставин, відповідний наглядовий орган має причини вважати, що є нагальна потреба вживати дії для захисту інтересів суб'єктів даних, застосовують екстрену процедуру, вказану в статті 66.
 12. Керівний наглядовий орган і інші відповідні наглядові органи надають інформацію, необхідну за цією статтею, один одному електронними засобами, з використанням стандартного формату.