Перейти до змісту

ГЛАВА V. Передавання персональних даних до третіх країн або міжнародних організацій


Стаття 45. Передавання на підставі рішення про відповідність

 1. Передавання персональних даних до третьої країни чи міжнародної організації може відбуватися, якщо Комісія вирішила, що третя країна, територія чи один або декілька визначених секторів у межах такої третьої країни, або відповідна міжнародна організація, забезпечує належний рівень захисту. Таке передавання не вимагає отримання будь-якого спеціального дозволу.
 2. Під час оцінювання відповідності рівня захисту, Комісія, зокрема, враховує такі елементи:
  1. верховенство права, повагу до прав людини та фундаментальних свобод, відповідне законодавство, як загальне, так і секторальне, в тому числі щодо громадської безпеки, оборони, національної безпеки та кримінального права і доступу органів публічної влади до персональних даних, а також імплементацію такого законодавства, норми про захист даних, правила професійної діяльності та заходи з безпеки, в тому числі, правила для наступного передавання персональних даних до іншої третьої країни чи міжнародної організації, яких дотримуються в такій країні чи міжнародній організації, судову практику, а також дієві права суб'єкта даних, які можна реалізувати, та дієвий адміністративний і судовий захист для суб'єктів даних, чиї персональні дані передають;
  2. існування та дієве функціонування незалежних наглядових органів у третій країні чи тих, яким підпорядковується міжнародна організація, із відповідальністю за забезпечення та дотримання норм про захист даних, у тому числі, належними правозастосовними повноваженнями, для надання допомоги та рекомендацій суб'єктам даних під час реалізації їхніх прав і для співпраці з наглядовими органами держав-членів; і
  3. міжнародні зобов'язання, що взяли на себе третя країна або відповідна міжнародна організація, або інші зобов'язання, що випливають із юридично зобов'язальних конвенцій або інструментів, а також із їхньої участі в багатосторонніх або регіональних системах, зокрема в сфері захисту персональних даних.
 3. Комісія, після проведення оцінювання адекватності рівня захисту, може вирішити, у формі імплементаційного акту, що третя країна, територія чи один або декілька визначених секторів у межах третьої країни, або міжнародна організація забезпечує належний рівень захисту даних у значенні параграфа 2 цієї статті. Імплементаційний акт передбачає механізм періодичного перегляду, щонайменше кожні чотири роки, який повинен враховувати усі належні тенденції розвитку в третій країні чи міжнародній організації. Імплементаційний акт уточнює територіальне та секторальне застосування та, за необхідності, визначає наглядовий орган або органи, вказані в пункті (b) параграфа 2 цієї статті. Імплементаційний акт ухвалюють відповідно до експертної процедури, вказаної в статті 93(2).
 4. Комісія, на постійній основі, здійснює моніторинг тенденцій розвитку в третіх країнах і міжнародних організаціях, що можуть вплинути на рішення, ухвалені відповідно до параграфа 3 статті та рішення, ухвалені на підставі статті 25(6) Директиви 95/46/ЄС;
 5. Комісія, якщо наявна інформація відображає, зокрема після перегляду, як вказано в параграфі 3 цієї статті, що третя країна, територія чи один або декілька визначених секторів в межах третьої країни, чи міжнародна організація більше не забезпечує належний рівень захисту в значенні параграфа 2 цієї статті, необхідною мірою, скасовує, вносить зміни та доповнення, або призупиняє рішення, вказане в параграфі 3 цієї статті за шляхом ухвалення імплементаційних актів, що не мають зворотної сили. Такі імплементаційні акти ухвалюють відповідно до експертної процедури, вказаної в статті 93(2).

  Зважаючи на належним чином підтверджену термінову необхідність, Комісія повинна негайно ухвалити застосовні імплементаційні акти у порядку, як це вказано в статті 93(3).
 6. Комісія проводить консультації з третьою країною чи міжнародною організацією з метою виправлення ситуації, що призвела до рішення, ухваленого відповідно до параграфа 5.
 7. Рішення відповідно до параграфа 5 цієї статті не обмежує передавання персональних даних до третьої країни, території чи одного або декількох визначених секторів у межах такої третьої країни, чи відповідної міжнародної організації згідно зі статтями 46-49.
 8. Комісія опубліковує в Офіційному віснику Європейського Союзу та розміщує на своїй сторінці в мережі Інтернет список третіх країн, територій і визначених секторів у межах третьої країни та міжнародних організацій, щодо яких було ухвалено рішення про те, що більше не забезпечується належний рівень захисту.
 9. Рішення, ухвалені Комісією на підставі статті 25(6) Директиви 95/46/ЄС, залишаються чинними до внесення змін і доповнень, заміни або скасування Рішенням Комісії, ухваленим згідно з параграфом 3 або 5 цієї статті.