Перейти до змісту

ГЛАВА IV. Контролер і оператор

Секція 1. Загальні обов'язки


Стаття 25. Захист даних за призначенням і за замовчуванням

  1. Зважаючи на сучасний рівень розвитку, витрати на реалізацію, специфіку, обсяг, контекст і цілі опрацювання, а також ризики різної ймовірності та тяжкості для прав і свобод фізичних осіб, які може спричинити опрацювання, контролер повинен, у момент визначення засобів опрацювання та в момент власне опрацювання, вжити необхідних технічних і організаційних заходів, таких як використання псевдонімів, призначених для результативної реалізації принципів захисту даних, зокрема, мінімізації даних, і включення необхідних гарантій до опрацювання для досягнення відповідності вимогам цього Регламенту та забезпечення захисту прав суб'єктів даних.
  2. Контролер повинен вжити відповідних технічних і організаційних заходів для гарантування того, що за замовчуванням опрацьовують лише ті персональні дані, які є необхідними для кожної спеціальної цілі опрацювання. Такий обов'язок застосовують до кількості зібраних персональних даних, ступеня їхнього опрацювання, періоду їхнього зберігання та їхньої доступності. Зокрема, такими заходами необхідно гарантувати ненадання за замовчуванням доступу до персональних даних без звернення особи до невизначеної кількості фізичних осіб.
  3. Затверджений механізм сертифікації, відповідно до статті 42, можна використовувати як елемент підтвердження відповідності вимогам, встановленим у параграфах 1 та 2 цієї статті.