Перейти до змісту

ГЛАВА VI. Незалежні наглядові органи

Секція 1. Незалежний статус


Стаття 52. Незалежність

  1. Кожний наглядовий орган діє абсолютно незалежно під час виконання своїх завдань та здійснення своїх повноважень згідно з цим Регламентом.
  2. Член або члени кожного наглядового органу, під час виконання своїх завдань та здійснення своїх повноважень згідно з цим Регламентом, повинні залишатися вільними від зовнішнього впливу, прямого чи опосередкованого, та не повинні запитувати чи приймати вказівки від будь-якої особи.
  3. Член або члени кожного наглядового органу повинні утримуватися від будь-якої дії, що є несумісною з їхніми обов'язками, та не повинні, протягом строку їхніх повноважень, займатися будь-якою несумісною діяльністю, прибутковою чи ні.
  4. Кожна держава-член забезпечує, щоб кожний наглядовий орган мав у своєму розпорядженні людські, технічні та фінансові ресурси, приміщення та інфраструктуру, необхідну для результативного виконання своїх завдань та здійснення своїх повноважень, у тому числі тих, які здійснюють в контексті взаємної допомоги, співпраці та участі в Раді.
  5. Кожна держава-член забезпечує, щоб кожен наглядовий орган обирав і мав свій власний персонал, що підпорядковується безпосередньому керівництву відповідного члена чи членів наглядового органу.
  6. Кожна держава-член забезпечує, щоб кожний наглядовий орган підлягав фінансовому контролю, що не впливає на його незалежність, і мав окремі, публічні річні бюджети, що може бути частиною загальнодержавного або національного бюджету.