Перейти до змісту

ГЛАВА VIII. Засоби правового захисту, відповідальність і санкції


Стаття 80. Представництво суб'єктів даних

  1. Суб'єкт має право уповноважити неприбутковий орган, організацію чи асоціацію, засновану належним чином відповідно до законодавства держави-члена, яка має статутні цілі в рамках суспільного інтересу та активно діє в сфері захисту прав і свобод суб'єктів даних щодо захисту їхніх персональних даних, подати від його або її імені скаргу до наглядового органу, реалізовувати права, вказані в статтях 77, 78 і 79 від його або її імені, та реалізовувати право на отримання відшкодування, вказане в статті 82, від його або її імені, як це передбачено законодавством держави-члена.
  2. Держави-члени можуть передбачити, щоб будь-який орган, організація чи асоціація, вказані в параграфі 1 цієї статті, мали право подати скаргу в такій державі-члені, до наглядового органу, що є компетентним відповідно до статті 77, і реалізовувати права, вказані в статтях 78 і 79, якщо вважає, що права суб'єкта даних за цим Регламентом було порушено в результаті опрацювання.