Перейти до змісту

ГЛАВА VII. Співпраця і послідовність

Секція 3. Європейська рада із захисту даних


Стаття 75. Секретаріат

 1. Рада повинна мати секретаріат, який забезпечує Європейський інспектор із захисту даних.
 2. Секретаріат виконує свої завдання винятково під керівництвом Голови Ради.
 3. На персонал Європейського інспектора із захисту даних, залучений до виконання завдань, покладених на Раду згідно з цим Регламентом, поширюється окремий механізм підзвітності від персоналу, залученого до виконання завдань, покладених на Європейського інспектора із захисту даних.
 4. За необхідності, Рада і Європейський інспектор із захисту даних готують та опубліковують Меморандум про взаєморозуміння для імплементації цієї статті, визначаючи умови їхньої співпраці, який застосовують до персоналу Європейського інспектора із захисту даних, залученого до виконання завдань, покладених на Раду цим Регламентом.
 5. Секретаріат надає аналітичну, адміністративну та логістичну підтримку Раді.
 6. Секретаріат несе відповідальність, зокрема за:
  1. повсякденну роботу Ради;
  2. взаємодію між членами Ради, її Головою та Комісією;
  3. взаємодію з іншими установами та громадськістю;
  4. використання електронних засобів для внутрішньої та зовнішньої взаємодії;
  5. переклад належної інформації;
  6. підготування та виконання за результатами зустрічей Ради;
  7. підготування, розроблення та опублікування висновків, рішень щодо врегулювання спорів між наглядовими органами та інших текстів, ухвалених Радою.