Перейти до змісту

ГЛАВА ІІІ. Права суб'єкта даних

Секція 3. Виправлення та стирання


Стаття 18. Право на обмеження опрацювання

 1. Суб'єкт даних повинен мати право на обмеження опрацювання контролером у разі настання таких обставин:
  1. точність персональних даних оскаржує суб'єкт даних, протягом періоду часу, що надає контролеру можливість перевірити точність персональних даних;
  2. опрацювання є незаконним та суб'єкт даних виступає проти стирання персональних даних і натомість надсилає запит на обмеження їх використання;
  3. контролеру більше не потрібні персональні дані для цілей опрацювання, але їх вимагає суб'єкт даних для формування, здійснення або захисту правових претензій;
  4. суб'єкт даних заперечив проти опрацювання згідно зі статтею 21(1) в очікуванні проведення перевірки щодо того, чи переважають законні підстави контролера над законними інтересами суб'єкта даних.
 2. Якщо опрацювання було обмежено відповідно до параграфа 1, такі персональні дані необхідно, за винятком зберігання, опрацьовувати лише за згоди суб'єкта даних або для подання, реалізації або захисту правових претензій або для захисту прав іншої фізичної або юридичної особи чи на підставах важливого суспільного інтересу Союзу або держави-члена.
 3. Контролер повинен повідомити суб'єкта даних, який домігся обмеження опрацювання згідно з параграфом 1, до моменту скасування обмеження на опрацювання.