Перейти до змісту

ГЛАВА IX. Положення про спеціальні ситуації опрацювання


Стаття 91. Чинні правила захисту даних церков і релігійних асоціацій

  1. Якщо в державі-члені, церкви та релігійні асоціації або спільноти застосовують, у день набуття чинності цим Регламентом, всеосяжні правила щодо захисту фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням даних, такі правила можна продовжувати застосовувати, за умови приведення їх у відповідність з цим Регламентом.
  2. Церкви та релігійні асоціації, які застосовують всеосяжні правила згідно з параграфом 1 цієї статті, підлягають нагляду незалежного наглядового органу, який може бути спеціальним, за умови, що він дотримується умов, установлених у главі VI цього Регламенту.