Перейти до змісту

ГЛАВА XI. Прикінцеві положення


Стаття 97. Звіти Комісії

  1. До 25 травня 2020 року та кожні чотири роки після цієї дати, Комісія подає звіт щодо оцінювання та перевірки виконання цього Регламенту до Європейського Парламенту та Ради. Звіти необхідно оприлюднити.
  2. У контексті оцінювань і перевірок, вказаних у параграфі 1, Комісія вивчає, зокрема, застосування та функціонування:
    1. Глави V щодо передавання персональних даних до третіх країн або міжнародних організацій з особливим урахуванням рішень, ухвалених відповідно до статті 45(3) цього Регламенту та рішень, ухвалених на підставі статті 25(6) Директиви 95/46/ЄС;
    2. Глави VII про співпрацю і послідовність.
  3. Для цілі параграфа 1, Комісія може надати запит на отримання інформації від держав-членів і наглядових органів.
  4. Проводячи оцінювання та перевірки, вказані в параграфах 1 та 2, Комісія бере до уваги позиції та висновки Європейського Парламенту, Ради та інших відповідних органів і джерел.
  5. Комісія, якщо необхідно, подає відповідні пропозиції для внесення змін і доповнень до цього Регламенту, зокрема, враховуючи розвиток інформаційних технологій та ступінь прогресу інформаційного суспільства.