Перейти до змісту

ГЛАВА X. Делеговані акти та імплементаційні акти


Стаття 92. Здійснення делегування

  1. Повноваження для ухвалення делегованих актів надаються Комісії з дотриманням умов, установлених у цій статті.
  2. Делеговані повноваження, зазначені в статті 12(8) і статті 43(8), надаються Комісії на невизначений період часу, починаючи з 24 травня 2016 року.
  3. Європейський Парламент або Рада можуть у будь-який час відкликати делеговані повноваження, зазначені в статті 12(8) і статті 43(8). Рішення про відкликання припиняє делеговані повноваження, вказані в такому рішенні. Воно набуває чинності на наступний день після його публікації в Офіційному віснику Європейського Союзу або на пізнішу вказану дату. Воно не впливає на чинність будь-яких делегованих актів, що вже набули сили.
  4. Як тільки Комісія ухвалює делегований акт, вона надає його одночасно Європейському Парламенту і Раді.
  5. Делегований акт, ухвалений відповідно до статті 12(8) і статті 43(8), набуває чинності тільки в тому випадку, якщо ні Європейський Парламент, ні Рада не висловили жодних заперечень протягом тримісячного періоду з дати надання зазначеного акта Європейському Парламенту і Раді, або, якщо до закінчення такого періоду і Європейський Парламент і Рада повідомили Комісію про те, що не матимуть заперечень. Такий період подовжується ще на три місяці за ініціативою Європейського Парламенту або Ради.