Перейти до змісту

ГЛАВА IІ. Принципи


Стаття 6. Законність опрацювання

 1. Опрацювання є законним, лише якщо виконано та мірою виконання принаймні однієї з наведених нижче умов:
  1. суб'єкт даних надав згоду на опрацювання своїх персональних даних для однієї чи декількох спеціальних цілей;
  2. опрацювання є необхідним для виконання контракту, стороною якого є суб'єкт даних, або для вжиття дій на запит суб'єкта даних до укладення договору;
  3. опрацювання є необхідним для дотримання встановленого законом зобов'язання, яке поширюється на контролера;
  4. опрацювання є необхідним для того, щоб захистити життєво важливі інтереси суб'єкта даних або іншої фізичної особи;
  5. опрацювання є необхідним для виконання завдання в суспільних інтересах або здійснення офіційних повноважень, покладених на контролера;
  6. опрацювання є необхідним для цілей законних інтересів контролера або третьої сторони, окрім випадків, коли над такими інтересами переважають інтереси фундаментальних прав і свобод суб'єкта даних, що вимагають охорони персональних даних, особливо, якщо суб'єктом даних є дитина.
  Пункт (f) першого підпараграфа не застосовують до опрацювання, яке здійснюють публічні органи у ході виконання своїх завдань.
 2. Держави-члени можуть мати або вводити уточнені положення для застосування норм цього Регламенту щодо опрацювання з метою дотримання пунктів (c) і (e) параграфа 1, визначивши більш чітко спеціальні вимоги опрацювання та інші засоби для забезпечення законного та правомірного опрацювання, в тому числі, для інших спеціальних ситуацій опрацювання, як це передбачено главою IX.
 3. Законодавчу базу, вказану в пункті (c) і (e) параграфа 1, визначає:
  1. законодавство Союзу; або
  2. законодавство держави-члена, яке поширюється на контролера.
  Мету опрацювання необхідно означити в такій законодавчій базі або, в частині опрацювання, вказаного в пункті (e) параграфа 1, її необхідно обов'язково передбачити для виконання завдання в суспільних інтересах чи здійснення офіційних повноважень, покладених на контролера. Така законодавча база може містити спеціальні положення для адаптації застосування правил цього Регламенту, між іншим: загальні умови, що регулюють питання законності опрацювання контролером; типи даних, що підлягають опрацюванню; відповідні суб'єкти даних; установи, яким можна розкривати персональні дані та цілі такого розкриття; цільове обмеження; періоди зберігання; операції опрацювання і процедури опрацювання, в тому числі, заходи щодо забезпечення законного та справедливого опрацювання як ті, що вживають в інших спеціальних ситуаціях опрацювання, як передбачено в главі IX. Законодавство Союзу або держави-члена повинно відповідати меті суспільного інтересу та бути пропорційним наявній законній цілі.
 4. Якщо опрацювання для іншої цілі, ніж тієї для якої відбувалося збирання персональних даних, не засновано на згоді суб'єкта даних або на законодавстві Союзу чи держави-члена, що є необхідним і пропорційним заходом у демократичному суспільстві для гарантування цілей, вказаних у статті 23(1), контролер, для того, щоб переконатися, чи є опрацювання для іншої цілі сумісним із ціллю первинного збирання персональних даних, повинен врахувати, між іншим:
  1. будь-який зв'язок між цілями, для яких збирають персональні дані, і цілями запланованого подальшого опрацювання;
  2. контекст збирання персональних даних, зокрема, щодо взаємозв'язку між суб'єктами даних і контролера;
  3. специфіку персональних даних, зокрема, питання опрацювання спеціальних категорій персональних даних, згідно зі статтею 9, або опрацювання персональних даних про судимості і кримінальні злочини, згідно зі статтею 10;
  4. можливі наслідки запланованого подальшого опрацювання для суб'єктів даних;
  5. наявність належних гарантій, що можуть передбачати шифрування чи використання псевдонімів.

Пов'язані статті