Перейти до змісту

ГЛАВА ІІІ. Права суб'єкта даних

Секція 3. Виправлення та стирання


Стаття 17. Право на стирання («право бути забутим»)

 1. Суб'єкт даних повинен мати право на стирання своїх персональних даних, яке повинен здійснити контролер без будь-якої безпідставної затримки, також контролер повинен бути зобов'язаним стерти персональні дані без будь-якої необґрунтованої затримки у разі виникнення однієї наведених нижче підстав:
  1. немає більше потреби в персональних даних для цілей, для яких їх збирали чи іншим чином опрацьовували;
  2. суб'єкт даних відкликає згоду, на якій ґрунтується опрацювання, згідно з пунктом (a) статті 6(1) чи пунктом (a) статті 9(2), та якщо немає іншої законної підстави для опрацювання;
  3. суб'єкт даних заперечує проти опрацювання згідно зі статтею 21(1), та немає жодних першочергових законних підстав для опрацювання, або суб'єкт даних заперечує проти опрацювання згідно зі статтею 21(2);
  4. персональні дані опрацьовували незаконно;
  5. персональні дані необхідно стерти для дотримання встановленого законом зобов'язання, закріпленого в законодавстві Союзу або держави-члена, яке поширюється на контролера;
  6. персональні дані збирали в зв'язку з пропонуванням послуг інформаційного суспільства, вказаних у статті 8(1).
 2. У разі, якщо контролер оприлюднив персональні дані та є зобов'язаним відповідно до параграфа 1 стерти персональні дані, контролер, з урахуванням наявних технологій та витрат на їхню реалізацію, повинен вжити відповідних заходів, у тому числі, технічних заходів, для інформування контролерів, які опрацьовують персональні дані, про те, що суб'єкт даних направив запит на стирання такими контролерами будь-яких посилань на такі персональні дані, їхні копії чи відтворення.
 3. Параграфи 1 та 2 не застосовують залежно від ступеня необхідності в опрацюванні:
  1. для реалізації права на свободу вияву поглядів та свободу інформації;
  2. для дотримання встановленого законом зобов'язання, що вимагає опрацювання згідно з законодавством Союзу або держави-члена, яке поширюється на контролера, або для виконання завдання в суспільних інтересах або здійснення офіційних повноважень, покладених на контролера;
  3. на підставах суспільного інтересу в сфері охорони суспільного здоров'я згідно з пунктами (h) та (i) статті 9(2), а також статтею 9(3);
  4. для досягнення цілей суспільних інтересів, цілей наукового чи історичного дослідження або статистичних цілей, відповідно до статті 89(1), мірою, якою вказане в параграфі 1 ймовірно унеможливить або серйозно обмежить досягнення цілей такого опрацювання; або
  5. для формування, здійснення або захисту правових претензій.