Перейти до змісту

ГЛАВА IX. Положення про спеціальні ситуації опрацювання


Стаття 90. Обов'язки збереження таємниці

  1. Держави-члени можуть ухвалювати спеціальні норми для визначення повноважень наглядових органів, установлених у пунктах (e) і (f) статті 58(1), щодо контролерів або операторів, на яких поширюється, відповідно до законодавства Союзу або держав-членів або норм, встановлених національними компетентними органами, обов'язок збереження професійної таємниці чи інших подібних обов'язків збереження таємниці, якщо це є необхідним і пропорційним для узгодження права на захист персональних даних із обов'язком збереження таємниці. Такі норми застосовують лише щодо персональних даних, які отримав контролер або оператор у результаті чи під час діяльності, на яку поширюється такий обов'язок збереження таємниці.
  2. Кожна держава-член повинна повідомити Комісію про норми, ухвалені відповідно до параграфа 1, до 25 травня 2018 року та, без затримки, про будь-які подальші зміни та доповнення, що впливають на них.