Перейти до змісту

ГЛАВА VIII. Засоби правового захисту, відповідальність і санкції


Стаття 79. Право на дієвий судовий засіб правового захисту проти контролера або оператора

  1. Без обмеження будь-якого наявного адміністративного або судового засобу правового захисту, в тому числі права на подання скарги до наглядового органу відповідно до статті 77, кожний суб'єкт даних повинен мати право на дієвий судовий засіб правового захисту, якщо він вважає, що його права за цим Регламентом було порушено внаслідок опрацювання його персональних даних, що не відповідає цьому Регламенту.
  2. Провадження щодо контролера або оператора здійснюють в судах держави-члена, де має осідок контролер або оператор. Крім того, таке провадження можна здійснювати в судах держави-члена, за місцем постійного проживання суб'єкта даних, за винятком випадків, коли контролер або оператор є публічним органом держави-члена, що діє у процесі виконання своїх публічних повноважень.