Перейти до змісту

ГЛАВА VI. Незалежні наглядові органи

Секція 1. Незалежний статус


Стаття 51. Наглядовий орган

  1. Кожна держава-член покладає на один або декілька незалежних публічних органів відповідальність за моніторинг застосування цього Регламенту, для того, щоб захистити фундаментальні права та свободи фізичних осіб у сфері опрацювання та сприяти вільному руху персональних даних у межах Союзу («наглядовий орган»).
  2. Кожний наглядовий орган сприяє послідовному застосуванню цього Регламенту в межах Союзу. З цією метою наглядові органи співпрацюють один з одним і з Комісією відповідно до глави VII.
  3. Якщо в державі-члені засновують більше, аніж один наглядовий орган, така держава-член призначає наглядовий орган, що повинен представляти такі органи в Раді, та встановлює механізм забезпечення дотримання іншими органами правил щодо механізму послідовності, вказаного в статті 63.
  4. Кожна держава-член повідомляє Комісію про положення свого закону, який вона ухвалює відповідно до цієї глави, до 25 травня 2018 року та, без затримки, про будь-які подальші зміни і доповнення, що на них впливають.

Пов'язані статті