Перейти до змісту

ГЛАВА VII. Співпраця і послідовність

Секція 1. Співпраця


Стаття 62. Спільні операції наглядових органів

  1. Наглядові органи проводять, за необхідності, спільні операції, в тому числі, спільні розслідування і спільні заходи із забезпечення виконання, до яких залучають члени чи персонал наглядових органів інших держав-членів.
  2. Якщо контролер або оператор мають осідки в декількох державах-членах, або якщо істотна кількість суб'єктів даних у декількох державах-членах ймовірно зазнає істотного впливу внаслідок операцій опрацювання, наглядовий орган кожної з цих держав-членів має право брати участь у спільних операціях. Наглядовий орган, що володіє компетенцією згідно зі статтею 56(1) або (4), запрошує наглядовий орган кожної з таких держав-членів брати участь в спільних операціях і відповідає без затримки на запит щодо участі від наглядового органу.
  3. Наглядовий орган може, згідно з законом держави-члена, та з дозволу наглядового органу, що направляє, надавати повноваження, в тому числі, слідчі повноваження на членів або персонал наглядового органу, що направляє, залучених до спільних операцій чи, мірою, якою це дозволено законодавством держави-члени за місцем перебування наглядового органу, дозволяти членам чи персоналу наглядового органу, що направляє, реалізовувати їхні слідчі повноваження згідно з законодавством держави-члена наглядового органу, що направляє. Такі слідчі повноваження можна здійснювати лише під керівництвом і за присутності членів або персоналу наглядового органу за місцем перебування. Члени або персонал наглядового органу, що направляє, підпорядковуються законодавству держави-члена наглядового органу за місцем перебування.
  4. Якщо, згідно з параграфом 1, персонал наглядового органу, що направляє, діє в іншій державі-члені, держава-член за місцем перебування наглядового органу бере на себе відповідальність за їхні дії, в тому числі за будь-яку шкоду, заподіяну ними під час їхніх операцій, відповідно до законодавства держави-члена, на території якої вони провадять діяльність.
  5. Держава-член, на території якої було нанесено шкоду, виправляє її на умовах, які застосовують до нанесення шкоди її власним персоналом. Держава-член наглядового органу, що направляє, чий персонал заподіяв шкоду будь-якій особі на території іншої держави-члена, відшкодовує тій іншій державі-члену повністю будь-які кошти, які вона виплатила особам, що мають на це право, від їхнього імені.
  6. Без обмеження реалізації своїх прав щодо третіх сторін і за винятком параграфа 5, кожна держава-член повинна утримуватися, у ситуації, передбаченій параграфом 1, від вимоги відшкодування від іншої держави-члена щодо шкоди, вказаної в параграфі 4.
  7. Якщо призначено спільну операцію і наглядовий орган не дотримується, протягом одного місяця, обов'язку, встановленого в другому реченні параграфа 2 цієї статті, інші наглядові органи можуть вжити тимчасового заходу на території своєї держави-члена згідно зі статтею 55. У такому разі, передбачається, що негайну потребу діяти згідно зі статтею 66(1) задоволено, що вимагає винесення висновку або ухвалення негайного зобов'язального рішення Ради згідно зі статтею 66(2).