Перейти до змісту

ГЛАВА V. Передавання персональних даних до третіх країн або міжнародних організацій


Стаття 46. Передавання з урахуванням належних гарантій

 1. За відсутності рішення відповідно до статті 45(3), контролер або оператор можуть передавати персональні дані до третьої країни чи міжнародної організації, лише якщо контролер або оператор надав належні гарантії, та за умови наявності прав суб'єктів даних, що підлягають забезпеченню їхньої реалізації, та дієвих засобів правового захисту для суб'єктів даних.
 2. Належні гарантії, вказані в параграфі 1, можна надавати без запиту на отримання від наглядового органу будь-якого спеціального дозволу:
  1. юридично зобов'язальним інструментом, що підлягає застосуванню, між публічними органами чи організаціями;
  2. зобов'язальними корпоративними правилами згідно зі статтею 47;
  3. стандартними положеннями щодо захисту даних, ухваленими Комісією відповідно до експертної процедури, зазначеної в статті 93(2);
  4. стандартними положеннями щодо захисту даних, ухваленими наглядовим органом і затвердженими Комісією відповідно до експертної процедури, зазначеної в статті 93(2);
  5. затвердженим кодексом поведінки відповідно до статті 40 в поєднанні із зобов'язаннями контролера або оператора в третій країні, що підлягають обов'язковому виконанню, щодо вжиття належних гарантій, у тому числі, в частині прав суб'єктів даних; або
  6. затвердженим механізмом сертифікації відповідно до статті 42 в поєднанні із зобов'язаннями контролера або оператора в третій країні, що підлягають обов'язковому виконанню, щодо вжиття належних гарантій, у тому числі, в частині прав суб'єктів даних; або
 3. З урахуванням дозволу компетентного наглядового органу, належні гарантії, вказані в параграфі 1, можна також надавати, зокрема:
  1. положеннями договору між контролером або оператором та контролером, оператором або одержувачем персональних даних у третій країні чи міжнародною організацією; або
  2. положеннями, які необхідно включити до адміністративних домовленостей між публічними органами чи організаціями, що містять дієві та можливі для виконання права суб'єкта даних.
 4. Наглядовий орган застосовує механізм послідовності, вказаний у статті 63 у випадках, вказаних у параграфі 3 цієї статті.
 5. Надання дозволів державою-членом або наглядовим органом на підставі статті 26(2) Директиви 95/46/ЄС залишаються чинними до внесення таким наглядовим органом змін та доповнень, заміни або скасування, за необхідності. Рішення, ухвалені Комісією на підставі статті 26(4) Директиви 95/46/ЄС, залишаються чинними до внесення змін чи доповнень, заміни або скасування, за необхідності, Рішенням Комісії, ухваленим згідно з параграфом 2 цієї статті.