Перейти до змісту

ГЛАВА VII. Співпраця і послідовність

Секція 3. Європейська рада із захисту даних


Стаття 72. Процедура

  1. Рада ухвалює рішення простою більшістю своїх членів, якщо інше не передбачено цим Регламентом.
  2. Рада ухвалює свої власні правила процедури більшістю в дві третини голосів своїх членів і розробляє власні технічні заходи.