Перейти до змісту

ГЛАВА VII. Співпраця і послідовність

Секція 2. Послідовність


Стаття 67. Обмін інформацією

  1. Комісія може ухвалювати імплементаційні акти загальної сфери дії для того, щоб визначити домовленості щодо обміну інформацією електронними засобами між наглядовими органами та між наглядовими органами і Радою, зокрема, стандартний формат, вказаний у статті 64.

    Такі імплементаційні акти ухвалюють відповідно до експертної процедури, вказаної в статті 93(2).