Перейти до змісту

ГЛАВА ІІІ. Права суб'єкта даних

Секція 4. Право на заперечення та автоматизоване індивідуальне вироблення й ухвалення рішень


Стаття 22. Автоматизоване індивідуальне вироблення й ухвалення рішень, у тому числі, профайлінг

  1. Суб'єкт даних повинен мати право не підлягати рішенню, що ґрунтується винятково на автоматизованому опрацюванні, в тому числі, профайлінгу, що породжує правові наслідки для чи подібним чином істотно впливає на нього або неї.
  2. Параграф 1 не застосовують, якщо рішення:
    1. є необхідним для укладення чи виконання договору між суб'єктом даних і контролером даних;
    2. дозволено законодавством Союзу або держави-члена, яке поширюється на контролера та яким також передбачено відповідні заходи для захисту прав і свобод та законних інтересів суб'єкта даних; або
    3. ґрунтується на прямо висловленій згоді.
  3. У ситуаціях, вказаних у пунктах (a) та (c) параграфа 2, контролер даних повинен вжити належних заходів для гарантування охорони прав, свобод, законних інтересів суб'єктів даних, принаймні права на людське втручання з боку контролера, висловлення своєї думки та оскарження рішення.
  4. Рішення, вказані в параграфі 2, не повинні ґрунтуватися на спеціальних категоріях персональних даних, вказаних у статті 9(1), за винятком застосування пункту (a) або (g) статті 9(2) та відсутності передбачених належних заходів щодо охорони прав, свобод, законних інтересів суб'єктів даних.