Перейти до змісту

ГЛАВА XI. Прикінцеві положення


Стаття 99. Набуття чинності та застосування

  1. Цей Регламент набуває чинності на двадцятий день після його публікації в Офіційному віснику Європейського Союзу.
  2. Він застосовується з 25 травня 2018 року.

    Цей Регламент обов'язковий у повному обсязі та підлягає прямому застосуванню в усіх державах-членах.