Перейти до змісту

ГЛАВА VI. Незалежні наглядові органи

Секція 2. Компетенція, завдання і повноваження


Стаття 55. Компетенція

  1. Кожен наглядовий орган має компетенцію для виконання завдань і реалізації повноважень, покладених на нього згідно з цим Регламентом на території його власної держави-члена.
  2. Якщо опрацювання здійснюється публічними органами або приватними органами, які діють на підставі пункту (c) або (e) статті 6(1), компетенцію має наглядовий орган відповідної держави-члена. У таких випадках статтю 56 не застосовують.
  3. Наглядові органи не мають компетенції здійснювати нагляд за операціями опрацювання, які здійснюють суди, діючи як судові інстанції.