Перейти до змісту

ГЛАВА IV. Контролер і оператор

Секція 1. Загальні обов'язки


Стаття 24. Відповідальність контролера

  1. Зважаючи на специфіку, обсяг, контекст і цілі опрацювання, а також ризики різної ймовірності та тяжкості для прав і свобод фізичних осіб, контролер повинен вжити необхідних технічних і організаційних заходів для того, щоб гарантувати та бути здатним довести, що опрацювання здійснюють згідно з цим Регламентом. За необхідності, такі заходи необхідно переглядати та оновлювати.
  2. У разі їхньої пропорційності щодо опрацювання даних, вказані в параграфі 1 заходи повинні передбачати реалізацію відповідних політик щодо захисту даних контролером.
  3. Дотримання затверджених кодексів поведінки, як вказано в статті 40, чи затверджених механізмів сертифікації, як вказано в статті 42, можна використовувати як елемент підтвердження відповідності обов'язкам контролера.