Перейти до змісту

ГЛАВА VI. Незалежні наглядові органи

Секція 2. Компетенція, завдання і повноваження


Стаття 59. Звіти про виконану роботу

Кожний наглядовий орган складає щорічний звіт про свою діяльність, що може містити список типів порушення, про які було повідомлено, та типи заходів, яких було вжито відповідно до статті 58(2). Ці звіти передають до національного парламенту, уряду та інших органів, як це призначено законодавством держави-члена. Громадськість, Комісія та Рада отримують до них доступ.