Перейти до змісту

ГЛАВА VIII. Засоби правового захисту, відповідальність і санкції


Стаття 82. Право на відшкодування та відповідальність

  1. Будь-яка особа, що зазнала матеріальної або нематеріальної шкоди в результаті порушення цього Регламенту, має право на отримання відшкодування від контролера або оператора за заподіяну шкоду.
  2. Будь-який контролер, залучений до опрацювання, несе відповідальність за шкоду, заподіяну опрацюванням, що порушує положення цього Регламенту. Оператор несе відповідальність за шкоду, заподіяну опрацюванням лише тоді, коли він не дотримується обов'язків за цим Регламентом, спрямовані безпосередньо на оператора, або якщо він діє поза чи всупереч законним вказівкам контролера.
  3. Контролер або оператор звільняються від відповідальності за параграфом 2, якщо доведуть, що жодним чином не несуть відповідальності за подію, що спричиняє нанесення шкоди.
  4. У випадку залучення декількох контролерів або операторів, або їх обох, до того самого опрацювання, та якщо вони, відповідно до параграфів 2 і 3, несуть відповідальність за будь-яку шкоду, спричинену опрацюванням, кожний контролер або оператор повинен нести відповідальність за нанесення шкоди у повному обсязі з метою забезпечення дієвого відшкодування суб'єкту даних.
  5. Якщо контролер або оператор, відповідно до параграфа 4, виплатили повне відшкодування за заподіяну шкоду, такий контролер або оператор мають право вимагати від інших контролерів або операторів, залучених до того самого опрацювання, тієї частини відшкодування, що відповідає їхній частці відповідальності за шкоду, відповідно до умов, встановлених у параграфі 2.
  6. Судове провадження щодо реалізації права на отримання відшкодування здійснюють в судах, що є компетентними відповідно до законодавства держави-члена, як вказано в статті 79(2).