Перейти до змісту

ГЛАВА VIII. Засоби правового захисту, відповідальність і санкції


Стаття 84. Санкції

  1. Держави-члени встановлюють правила щодо інших санкцій, застосовних до порушень цього Регламенту, зокрема, за порушення, що не підлягають накладенню адміністративних штрафів відповідно до статті 83, і вживають усіх заходів, необхідних для забезпечення їхньої реалізації. Такі санкції повинні бути дієвими, пропорційними та стримувальними.
  2. Кожна держава-член повідомляє Комісію про положення свого закону, який вона ухвалює відповідно до параграфа 1, до 25 травня 2018 року та, без затримки, про будь-які подальші зміни і доповнення, що на них впливають.