Перейти до змісту

ГЛАВА VII. Співпраця і послідовність

Секція 3. Європейська рада із захисту даних


Стаття 71. Звіти

  1. Рада складає річний звіт щодо захисту фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням в Союзі та, у відповідних випадках, у третіх країнах і міжнародних організаціях. Звіт оприлюднюють та передають до Європейського Парламенту, Ради та Комісії.
  2. Річний звіт містить перегляд практичного застосування настанов, рекомендацій і прикладів кращої практики, вказаних у пункті (і) статті 70(1), а також зобов'язальних рішень, вказаних у статті 65.